Cele

Logozofia uczy człowieka poznawania siebie samego oraz myślenia w sposób nieograniczony poprzez proces wywyższenia integralnego, absolutnie praktycznego, oraz poprzez pozbywanie się ze swego umysłu wad psychologicznych, niepokoju i uprzedzeń. W konsekwencji promuje rozwoj umiejętności uczenia się, myślenia, realizacji i odczuwania, prowadząc do przemiany w osobę bardziej wartościową, świadomą i bardziej użyteczną w społeczeństwie, w którym żyje.

Wielkimi celami Logozofii są:

Świadoma ewolucja człowieka, poprzez organizacje jego systemu mentalnego, uczuciowego i instynktownego.

Poznanie samego siebie, oznaczające kompleksowe opanowanie elementów składających się na sekret egzystencji każdego człowieka.

Integracja ducha, dla nadania mu możliwości korzystania z walorów jemu należnych, zapoczątkowanych w jego własnej dziedziczności.

Poznanie praw uniwersalnych, niezbędne dla dopasowania życia do swych mądrych zasad.

Poznanie świata mentalnego, transcendentalnego lub metafizycznego, gdzie mają swój początek wszystkie pomysły i myśli wzbogacające życie ludzkie.

Stworzenie nowego życia i lepszego przeznaczenia, przewyższając do maksimum prerogatywy elementarne.

Rozwój i solidne opanowanie funkcji studiowania, uczenia się, nauczania, myślenia i realizowania; które za pomocą metody logozoficznej zostają przemienione w uzdolnienia nieocenionej wartości dla pedagogicznej przyszłości nauczania ludzkości.